Zaproszenie na pielgrzymowanie do kościołów stacyjnych miasta Poznania

MG_9730ZAPROSZENIE

na pielgrzymowanie do kościołów stacyjnych miasta Poznania

Od Środy Popielcowej rozpoczniemy przeżywanie czasu Wielkiego Postu. Owocne przeżycie tego świętego czasu będzie dobrym przygotowaniem do świętowania wraz z całym Kościołem Zmartwychwstania Chrystusa, największej tajemnicy naszej wiary.

W wielkopostnej pobożności uczestniczymy w nabożeństwach pasyjnych, które na stałe wpisały się w życie religijne i liturgiczne naszych wspólnot parafialnych. Niedzielne nabożeństwa Gorzkich Żali, piątkowe nabożeństwa Drogi Krzyżowej, podejmowanie wielkopostnych postanowień, postów i czynienie uczynków miłosierdzia to tylko niektóre z nich.

Chciałbym zaprosić mieszkańców miasta Poznania i najbliższych okolic do włączenia się w wielkopostne wydarzenie „Kościołów stacyjnych miasta Poznania”. Jest ono kolejną propozycją obok wymienionych już tradycyjnych nabożeństw świętego czasu Wielkiego Postu.  Każdego dnia, począwszy od Środy Popielcowej – z wyłączeniem niedziel i Wielkiego Tygodnia – będziemy gromadzić się w innej świątyni naszego miasta, aby trwać na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, poprzez sakrament  pokuty powracać do jedności z Bogiem, rozważać mękę i śmierć Pana Jezusa w nabożeństwie Drogi Krzyżowej oraz karmić się słowem Bożym i Ciałem Pańskim w czasie Eucharystii. Dokładny spis 35 kościołów stacyjnych, szczegółowy program oraz intencje modlitewne towarzyszące poszczególnym stacjom odnajdziemy w „Przewodniku Katolickim” oraz na stronie internetowej Archidiecezji Poznańskiej. Wydarzeniu towarzyszyć będzie hasło: „W mocy Ducha Chrystusa Ukrzyżowanego”, które nawiązuje do hasła trwającego roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce.

Wyrażam nadzieję, że przeżywanie już po raz trzeci w naszym mieście modlitwy stacyjnej przyniesie wszystkim pielgrzymom prawdziwą przemianę serc oraz umocni wiarę i uzdolni do dawania prawdziwego świadectwa zaangażowania w życie Kościoła lokalnego i własnej wspólnoty parafialnej.

Na pielgrzymowanie do kościołów stacyjnych miasta Poznania

z serca błogosławię

 

† Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański