Eucharystia

 

eucha„Kościół żyje dzięki Eucharystii [Ecclesia de Eucharistia vivit](EE 1) – to pierwsze słowa dokumentu Jana Pawła II. Są one stwierdzeniem pewnego faktu i zarazem zachętą skierowaną do każdego ochrzczonego człowieka, który jako członek Kościoła żyje i ma żyć dzięki Eucharystii. W niej spotykamy Tego, który jest Życiem, tzn. Jezusa Chrystusa. Najświętszy Sakrament wypełnia obietnicę daną przez Boskiego Zbawiciela: «A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt 28, 20). Komunia św. umożliwia nam realne choć ukryte zjednoczenie się z Tym, którego – jak ufamy – spotkamy kiedyś w wieczności „twarzą w twarz”.
Msze św. w niedziele o godz. 8.00 (z wyjątkiem I dnia świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy), 10.00, 11.30 (z udziałem dzieci) i 19.00. W dni powszednie o 18.30 (Roraty o 18.00). Można zamawiać intencje mszalne.

Informacje dla rodziców dzieci I-Komunijnych

 • I Komunia święta w naszej parafii będzie w III Niedzielę maja. Dwie grupy – pierwsza o godz. 10.00, druga o 12.15. Naprzemiennie – Kamionki/ Szczytniki – Koninko
 • Przypominam o dostarczaniu świadectwa Chrztu św.
 • Rada organizacyjna rodziców po spotkaniu podliczyła koszty: 160 zł – na tę sumę składają się foto i film, kwiaty, dar dla parafii – w tym roku będzie to tabernakulum, obrazki- pamiątki, chlebki; 230 zł za rodzeństwo Pieniądze zbierane od niedzieli 8 kwietnia po Mszy o 11.30 oraz na spotkaniu w kwietniu
 • Odbiór alb w środę 4 kwietnia: dziewczyny od 17.00 do 18.00, chłopcy od 19.10.
 • Tabelka do pobrania: Karta ocen – przygotowanie do I Komunii św.
 • Niedzielna Eucharystia – to jest fundament życia chrześcijańskiego. Bez niedzieli nie ma chrześcijan. Rodzice i dzieci mogą uczestniczyć we Mszy św. na wybraną przez siebie godzinę – na każdej mogą otrzymać Ziarenka
 • Nabożeństwo Różańcowe – codziennie od wtorku do niedzieli pół godziny przed wieczorną Mszą.
  Adwent – Roraty o 18.00.
 • Dzieci otrzymają od rodziców: różańce – dziś możliwość zakupu poświęcenie 22 października w niedzielę o 11.30, medaliki – poświęcenie 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, świece – mogą mieć te od chrztu – nie muszą być nowe. Po feriach odnowienie przyrzeczeń Chrztu św.  Książeczki.
 • Modlitwy zdają na lekcjach, u swoich katechetów, podpisy rodziców
 • Spotkania z rodzicami w II środy miesiąca! W styczniu i lutym nie ma.
 • Akty Chrztu św. do końca roku.
 • Będzie rada rodziców z każdej miejscowości po 1 rodzicu. To ta grupa będzie odpowiedzialna za szczegóły uroczystości.
 • Niezbędnik dla rodziców
  Mamo i Tato! Jesteście najważniejszymi autorytetami dla swoich dzieci. Także w sprawach wiary! Dlatego dla dobra Waszych dzieci:
  rozmawiajcie z dzieckiem o znaczeniu pierwszej spowiedzi i Komunii. Zapytajcie o to, czego dowiedziało się na religii w szkole lub w kościele. Spróbujcie pogłębić temat, potwierdzić go swoim autorytetem
  regularnie uczestniczcie całą rodziną w niedzielnej Eucharystii. Jest to najlepsza forma domowej katechezy
  nie zapomnijcie o wspólnej modlitwie. W dniach poprzedzających Pierwszą Komunię; proście razem z dziećmi o jej godne przeżycie. Ofiarujcie w tej intencji, choć najprostszy pacierz
  pomóżcie dzieciom przy pierwszej spowiedzi. Wasza obecność, modlitwa, przykład pomogą pokonać opory czy lęki
  Zacznijcie i zakończcie dzień Pierwszej Komunii wspólna modlitwą
  Zadbajcie o to, by dziecko komunijne czuło się bohaterem tego dnia
  Zachęćcie dziecko do podzielenia się z innymi tym, co dostało ( np. słodyczami)
  W rozmowach podkreślajcie, że Pierwsza Komunia niczego nie kończy, ale zaczyna nowy etap przyjaźni z Jezusem. A o takim wielkim Przyjacielu trzeba pamiętać nie tylko od święta, ale, na co dzień. Zwyczaj pierwszych piątków miesiąca pomaga dzieciom nauczyć się regularnego praktykowania.

Zdjęcia wczesna Komunia święta 2018

 

Informacje dotyczące posługi Szafarzy Nadzwyczajnych: 7246__hostia-jpeg

Szafarz – posługa dla każdego?

Nadzwyczajni szafarze Komunii św. zostali powołani w Archidiecezji Poznańskiej dekretem arcybiskupa metropolity poznańskiego 1 kwietnia 1999 roku. Posługę i formację nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. reguluje specjalna instrukcja opublikowana razem z dekretem i rytuałem w broszurze pt. Nadzwyczajny szafarz Komunii św. i jego sakramentalna posługa chorym w Archidiecezji Poznańskiej (Poznań 1999). Obecnie obowiązuje instrukcja wydana przez arcybiskupa poznańskiego przy okazji 69. Synodu Archidiecezji Poznańskiej w 2008 roku. Od 1999 roku studium przygotowawcze dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., zakończone uroczystą promocją przez pasterza Kościoła Poznańskiego, odbyło się siedem razy. W czerwcu 2009 roku w archidiecezji posługiwało 775 nadzwyczajnych szafarzy (nie licząc kleryków ASD). W pierwszą niedzielę Adwentu 2002 roku, arcybiskup metropolita poznański ustanowił archidiecezjalnego duszpasterza nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., którego zadaniem jest opieka duszpasterska nad wszystkimi nadzwyczajnymi szafarzami Komunii św. w diecezji.

Jak nakryć stół?

Stół nakrywamy białym obrusem. Stawiamy na nim krucyfiks i dwa lichtarze z zapalonymi świecami (podobnie jak na przyjęcie corocznej wizyty duszpasterskiej tzw. kolędy). Dodatkowo należy przygotować szklankę z niewielką ilością czystej wody i łyżeczką stołową. Jest to potrzebne do obmycia naczynia liturgicznego lub podania choremu jeśli tego wymaga jego stan zdrowia.

Szafarz przyniesie ze sobą mały obrus zwany korporałem, na nim położy pyksis – niewielkie naczynie liturgiczne zawierające Komunię św., oraz puryfikaterz tj. biały ręczniczek do wytarcia naczynia liturgicznego.

Więcej informacji na stronie: http://www.szafarze.archpoznan.pl/