Eucharystia

 

eucha„Kościół żyje dzięki Eucharystii [Ecclesia de Eucharistia vivit](EE 1) – to pierwsze słowa dokumentu Jana Pawła II. Są one stwierdzeniem pewnego faktu i zarazem zachętą skierowaną do każdego ochrzczonego człowieka, który jako członek Kościoła żyje i ma żyć dzięki Eucharystii. W niej spotykamy Tego, który jest Życiem, tzn. Jezusa Chrystusa. Najświętszy Sakrament wypełnia obietnicę daną przez Boskiego Zbawiciela: «A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt 28, 20). Komunia św. umożliwia nam realne choć ukryte zjednoczenie się z Tym, którego – jak ufamy – spotkamy kiedyś w wieczności „twarzą w twarz”.
Msze św. w niedziele o godz. 8.00 (z wyjątkiem I dnia świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy), 10.00, 11.30 (z udziałem dzieci) i 19.00. W dni powszednie o 18.30 (Roraty o 18.00). Można zamawiać intencje mszalne.

Informacje dla rodziców dzieci I-Komunijnych

  • Apel do rodziców dzieci komunijnych – podstawą przygotowań jest niedzielna Msza św. Pozostałe spotkania są dodatkiem. W niedziele nie ma sprawdzania obecności, podpisów itp. – liczę na dojrzałość oraz uczciwość wszystkich.
 • Formularz zapisu dziecka: https://forms.gle/3bbPYubbeGjuQa4r7
 • Pierwsze spotkanie rodziców w październiku.
 • Formularz zapisu dziecka na konkretną datę i godzinę: ZAPISY
 • Akty Chrztu św. proszę dostarczyć do końca listopada.
 • Terminy spotkań dla rodziców:

Środa 31.01.2024
g. 19.15 – Spoza szkoły w Kamionkach nazwiska od A do K
20.15 – Spoza szkoły w Kamionkach nazwiska od M do W

Czwartek 01.02.2024
g. 19.15 – kl. 3 E
g. 20.15 – kl. 3 F

Środa 07.02.2024
g. 19.15 – kl. 3 C
g. 20.15 – kl. 3 D

Czwartek 08.02.2024
g. 19.15 – kl. 3 A
g. 20.15 – kl. 3 B

Spotkania są obowiązkowe.

 • Link do producentów alb: https://vestimentum.pl/spotkanie .
 • Komunie święte w maju: II i III weekend do wyboru (sobota i niedziela).
 • Terminy spowiedzi zawsze w dni poprzedzające Komunię:
 • Ofiary na organizacje komunii św. – po spotkaniu wiosennym, można składać  przelewem na konto bankowe podane na stronie internetowej parafii w zakładce Kontakt. Tzw. Dar ołtarza – dobrowolna ofiara na budowę kościoła w dniu komunii lub przelewem na konto.

Proszę uczestniczyć w Mszy św. osobiście. Msze z naszej kaplicy są codziennie relacjonowane na kana Youtube – link na stornie internetowej i na Face- parafii (tylko w razie pandemii i jak jest dyspensa)
Kaplica ONLINE

ZDJĘCIA I KOMUNII ŚWIĘTEJ ROK 2023:

ZDJĘCIA I KOMUNII ŚWIĘTEJ ROK 2022:

 

Niektóre pieśni dla dzieci>

Wejście: Oto są Baranki młode

Dary: Ofiaruję Tobie

Komunia: Chlebie najcichszy, Podnieś mnie Jezu

Uwielbienie: Kiedyś wino i chleb

Wyjście: Zmartwychwstał Pan i żyje dziś


 • Niezbędnik dla rodziców
  Mamo i Tato! Jesteście najważniejszymi autorytetami dla swoich dzieci. Także w sprawach wiary! Dlatego dla dobra Waszych dzieci:
  rozmawiajcie z dzieckiem o znaczeniu pierwszej spowiedzi i Komunii. Zapytajcie o to, czego dowiedziało się na religii w szkole lub w kościele. Spróbujcie pogłębić temat, potwierdzić go swoim autorytetem
  regularnie uczestniczcie całą rodziną w niedzielnej Eucharystii. Jest to najlepsza forma domowej katechezy
  nie zapomnijcie o wspólnej modlitwie. W dniach poprzedzających Pierwszą Komunię; proście razem z dziećmi o jej godne przeżycie. Ofiarujcie w tej intencji, choć najprostszy pacierz
  pomóżcie dzieciom przy pierwszej spowiedzi. Wasza obecność, modlitwa, przykład pomogą pokonać opory czy lęki
  Zacznijcie i zakończcie dzień Pierwszej Komunii wspólna modlitwą
  Zadbajcie o to, by dziecko komunijne czuło się bohaterem tego dnia
  Zachęćcie dziecko do podzielenia się z innymi tym, co dostało ( np. słodyczami)
  W rozmowach podkreślajcie, że Pierwsza Komunia niczego nie kończy, ale zaczyna nowy etap przyjaźni z Jezusem. A o takim wielkim Przyjacielu trzeba pamiętać nie tylko od święta, ale, na co dzień. Zwyczaj pierwszych piątków miesiąca pomaga dzieciom nauczyć się regularnego praktykowania.

 

Informacje dotyczące posługi Szafarzy Nadzwyczajnych: 7246__hostia-jpeg

Szafarz – posługa dla każdego?

Nadzwyczajni szafarze Komunii św. zostali powołani w Archidiecezji Poznańskiej dekretem arcybiskupa metropolity poznańskiego 1 kwietnia 1999 roku. Posługę i formację nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. reguluje specjalna instrukcja opublikowana razem z dekretem i rytuałem w broszurze pt. Nadzwyczajny szafarz Komunii św. i jego sakramentalna posługa chorym w Archidiecezji Poznańskiej (Poznań 1999). Obecnie obowiązuje instrukcja wydana przez arcybiskupa poznańskiego przy okazji 69. Synodu Archidiecezji Poznańskiej w 2008 roku. Od 1999 roku studium przygotowawcze dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., zakończone uroczystą promocją przez pasterza Kościoła Poznańskiego, odbyło się siedem razy. W czerwcu 2009 roku w archidiecezji posługiwało 775 nadzwyczajnych szafarzy (nie licząc kleryków ASD). W pierwszą niedzielę Adwentu 2002 roku, arcybiskup metropolita poznański ustanowił archidiecezjalnego duszpasterza nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., którego zadaniem jest opieka duszpasterska nad wszystkimi nadzwyczajnymi szafarzami Komunii św. w diecezji.

Jak nakryć stół?

Stół nakrywamy białym obrusem. Stawiamy na nim krucyfiks i dwa lichtarze z zapalonymi świecami (podobnie jak na przyjęcie corocznej wizyty duszpasterskiej tzw. kolędy). Dodatkowo należy przygotować szklankę z niewielką ilością czystej wody i łyżeczką stołową. Jest to potrzebne do obmycia naczynia liturgicznego lub podania choremu jeśli tego wymaga jego stan zdrowia.

Szafarz przyniesie ze sobą mały obrus zwany korporałem, na nim położy pyksis – niewielkie naczynie liturgiczne zawierające Komunię św., oraz puryfikaterz tj. biały ręczniczek do wytarcia naczynia liturgicznego.

Więcej informacji na stronie: http://www.szafarze.archpoznan.pl/