Eucharystia

 

eucha„Kościół żyje dzięki Eucharystii [Ecclesia de Eucharistia vivit](EE 1) – to pierwsze słowa dokumentu Jana Pawła II. Są one stwierdzeniem pewnego faktu i zarazem zachętą skierowaną do każdego ochrzczonego człowieka, który jako członek Kościoła żyje i ma żyć dzięki Eucharystii. W niej spotykamy Tego, który jest Życiem, tzn. Jezusa Chrystusa. Najświętszy Sakrament wypełnia obietnicę daną przez Boskiego Zbawiciela: «A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt 28, 20). Komunia św. umożliwia nam realne choć ukryte zjednoczenie się z Tym, którego – jak ufamy – spotkamy kiedyś w wieczności „twarzą w twarz”.
Msze św. w niedziele o godz. 8.00 (z wyjątkiem I dnia świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy), 10.00, 11.30 (z udziałem dzieci) i 19.00. W dni powszednie o 18.30 (Roraty o 18.00). Można zamawiać intencje mszalne.

Zdjęcia

Zdjęcia Komunia 2019

Film Komunia 2019 godz. 10.00

Film Komunia 2019 godz. 12.00

Informacje dla rodziców dzieci I-Komunijnych

 • Próby dla dzieci I-komunijnych w środę 15 maja: Kamionki godz. 17.00, Szczytniki, Koninko – 19.15. Pierwsza spowiedź dla dzieci: Kamionki w czwartek 16 maja godz. 19.15, Szczytniki, Koninko w piątek 17 maja godz. 19.15. Osoby, które nie złożyły ofiary mogą to uczynić w środę 15 maja.
 • I Komunia święta w naszej parafii będzie w III Niedzielę maja. Dwie grupy – pierwsza o godz. 10.00, druga o 12.00. Naprzemiennie – Kamionki/ Szczytniki – Koninko. W roku 2019: Kamionki godz. 10.00, Szczytniki Koninko 12.00.
 • Rada organizacyjna rodziców
 • Odbiór alb .
 • Tabelka do pobrania: Karta ocen – przygotowanie do I Komunii św.
 • Niedzielna Eucharystia – to jest fundament życia chrześcijańskiego. Bez niedzieli nie ma chrześcijan. Rodzice i dzieci mogą uczestniczyć we Mszy św. na wybraną przez siebie godzinę – na każdej mogą otrzymać Ziarenka
 • Nabożeństwo Różańcowe – codziennie od wtorku do niedzieli pół godziny przed wieczorną Mszą.
  Adwent – Roraty o 18.00.
 • Dzieci otrzymają od rodziców: różańce – dziś możliwość zakupu poświęcenie 21 października w niedzielę o 11.30, medaliki – poświęcenie 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, świece – mogą mieć te od chrztu – nie muszą być nowe. Po feriach odnowienie przyrzeczeń Chrztu św.  Książeczki.
 • Modlitwy zdają na lekcjach, u swoich katechetów, podpisy rodziców
 • Spotkania z rodzicami w II środy miesiąca! W styczniu nie ma.
 • Akty Chrztu św. do końca roku.
 • Będzie rada rodziców z każdej miejscowości po 1 rodzicu. To ta grupa będzie odpowiedzialna za szczegóły uroczystości.
 • Niezbędnik dla rodziców
  Mamo i Tato! Jesteście najważniejszymi autorytetami dla swoich dzieci. Także w sprawach wiary! Dlatego dla dobra Waszych dzieci:
  rozmawiajcie z dzieckiem o znaczeniu pierwszej spowiedzi i Komunii. Zapytajcie o to, czego dowiedziało się na religii w szkole lub w kościele. Spróbujcie pogłębić temat, potwierdzić go swoim autorytetem
  regularnie uczestniczcie całą rodziną w niedzielnej Eucharystii. Jest to najlepsza forma domowej katechezy
  nie zapomnijcie o wspólnej modlitwie. W dniach poprzedzających Pierwszą Komunię; proście razem z dziećmi o jej godne przeżycie. Ofiarujcie w tej intencji, choć najprostszy pacierz
  pomóżcie dzieciom przy pierwszej spowiedzi. Wasza obecność, modlitwa, przykład pomogą pokonać opory czy lęki
  Zacznijcie i zakończcie dzień Pierwszej Komunii wspólna modlitwą
  Zadbajcie o to, by dziecko komunijne czuło się bohaterem tego dnia
  Zachęćcie dziecko do podzielenia się z innymi tym, co dostało ( np. słodyczami)
  W rozmowach podkreślajcie, że Pierwsza Komunia niczego nie kończy, ale zaczyna nowy etap przyjaźni z Jezusem. A o takim wielkim Przyjacielu trzeba pamiętać nie tylko od święta, ale, na co dzień. Zwyczaj pierwszych piątków miesiąca pomaga dzieciom nauczyć się regularnego praktykowania.

Pielgrzymka rowerowa dzieci i rodziców do Tulec 3 czerwca 2018:

Zabieramy ze sobą prowiant, kiełbaski i chleb na ognisko, wodę,gry i zabawy.

Start sprzed kaplicy po Mszy o 11.30 (czyli 12.30). ok 14.00 zwiedzanie i modlitwa w Sanktuarium, ognisko, gry i zabawy i powrót – przewidywany ok. 16.00.

Jedziemy przez Szczytniki lasem, Borówiec, Robakowo i polem do Tulec.

 

Informacje dotyczące posługi Szafarzy Nadzwyczajnych: 7246__hostia-jpeg

Szafarz – posługa dla każdego?

Nadzwyczajni szafarze Komunii św. zostali powołani w Archidiecezji Poznańskiej dekretem arcybiskupa metropolity poznańskiego 1 kwietnia 1999 roku. Posługę i formację nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. reguluje specjalna instrukcja opublikowana razem z dekretem i rytuałem w broszurze pt. Nadzwyczajny szafarz Komunii św. i jego sakramentalna posługa chorym w Archidiecezji Poznańskiej (Poznań 1999). Obecnie obowiązuje instrukcja wydana przez arcybiskupa poznańskiego przy okazji 69. Synodu Archidiecezji Poznańskiej w 2008 roku. Od 1999 roku studium przygotowawcze dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., zakończone uroczystą promocją przez pasterza Kościoła Poznańskiego, odbyło się siedem razy. W czerwcu 2009 roku w archidiecezji posługiwało 775 nadzwyczajnych szafarzy (nie licząc kleryków ASD). W pierwszą niedzielę Adwentu 2002 roku, arcybiskup metropolita poznański ustanowił archidiecezjalnego duszpasterza nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., którego zadaniem jest opieka duszpasterska nad wszystkimi nadzwyczajnymi szafarzami Komunii św. w diecezji.

Jak nakryć stół?

Stół nakrywamy białym obrusem. Stawiamy na nim krucyfiks i dwa lichtarze z zapalonymi świecami (podobnie jak na przyjęcie corocznej wizyty duszpasterskiej tzw. kolędy). Dodatkowo należy przygotować szklankę z niewielką ilością czystej wody i łyżeczką stołową. Jest to potrzebne do obmycia naczynia liturgicznego lub podania choremu jeśli tego wymaga jego stan zdrowia.

Szafarz przyniesie ze sobą mały obrus zwany korporałem, na nim położy pyksis – niewielkie naczynie liturgiczne zawierające Komunię św., oraz puryfikaterz tj. biały ręczniczek do wytarcia naczynia liturgicznego.

Więcej informacji na stronie: http://www.szafarze.archpoznan.pl/