Ogłoszenia parafialne

XIV Niedziela zwykła
05.07.2020

1.      W tym tygodniu Msze św. od wtorku o 18.30.

2.      Biuro parafialne czynne we wtorek 19.15-20.00.

3.      Msza św. niedzielna wieczorna w okresie lipca i sierpnia o godz. 20.00.

4.      Kaplica w ciągu dnia jest otwarta, raz w tygodniu jest dokładnie myta i dezynfekowana specjalnymi środkami.

5.      Pierwsze Komunie święte odbędą się:

·         We wrześniu 3 grupy, 3 niedziele na Mszy o 13.00: 6, 13 i 20. UWAGA zmiana – dzieci nie są podzielone alfabetycznie, ale jest aktywny link, gdzie można wpisać dziecko na dowolny termin. AKTYWNY LINK

·         Zdjęcia indywidualnie proszę przesłać na adres parafii po jednym zdjęciu dziecka. Zdjęcie robimy w dniu komunii czy w kaplicy czy przed – dowolnie. Po wszystkich komuniach zrobimy tablo bądź jakiś kolaż.

·         Biały tydzień po każdej niedzieli, Pamiątki – w białym tygodniu.

·         Dar ołtarza – dobrowolna ofiara rodziców na budowę kościoła złożona w dniu Komunii. Jedyną kwotą jest wydruk pamiątki i ramka oraz kwiaty: Koszt 40 zł. Pozostała ofiara dobrowolna „co łaska”.

·         Przygotowanie dzieci: spowiedź dziecka w piątek po Mszy św. wieczornej odpowiednio przed każdą niedzielą (w lipcu w sobotę po Mszy wieczornej). Instrukcja dotycząca Mszy św. komunijnej szczegółowa po Spowiedzi.

6.      Polecam prasę katolicką: Gość Niedzielny i Przewodnik katolicki.  Dla dzieci Mały Gość i Mały Przewodnik, Słowo na każdy dzień. Ziarenko.

7.      Dziękuję za ofiary na rzecz parafii. Daninę można składać w kopercie do skarbony. Można je przekazywać także przez przelew na konto: 25 1020 4027 0000 1702 1142 9729. Można przekazać także darowiznę: Darowizny na cele kultu religijnego odliczamy od podstawy opodatkowania, którą jest kwota dochodu. Kwota, jaką odliczamy, nie może być wyższa niż 6% naszego dochodu.

8.      Są jeszcze miejsca wolne na pielgrzymkę na Roztocze w terminie: 20-24.09.2020.

9.      Są wolne intencje mszalne w dni powszednie pod koniec lipca.

10.    Dziś I niedziela miesiąca składka przeznaczona na budowę kościoła. Wstępny projekt naszej świątyni przedstawię we wrześniu. Trwają prace związane z dokumentacją.

11.    Zmarła + Czesława Wlazła z Kamionek z ul. Poznańskiej. Pogrzeb odbędzie się w środę o 11.00. Polećmy zmarłą Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek…


Dekret dotyczący duszpasterstwa po zniesieniu limitów uczestników liturgii

W związku ze zniesieniem z dniem 30 maja br. limitu uczestników zgromadzeń religijnych oraz z aktualną sytuacją epidemiologiczną, zmianom ulegają poniższe zasady dotyczące duszpasterstwa. Poza sprawami uwzględnionymi w niniejszym dekrecie, nadal obowiązują regulacje zawarte w wydanych dla Archidiecezji Poznańskiej poprzednich aktach prawnych.

1.  Udział w liturgii

Z dniem 30 maja br. przestaje obowiązywać limit uczestników zgromadzeń liturgicznych (obowiązkowe pozostaje zakrywanie twarzy maseczką przez uczestników liturgii według dotychczasowych zasad oraz zachowanie bezpiecznego dystansu). Zniesienie liczby uczestników dotyczy także pogrzebów.

Należy zachować dotychczas nakazane zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny, jak również zasady dotyczące udzielania Komunii Świętej i sprawowania sakramentu pokuty. Celebrans lub proboszcz podczas każdej liturgii winien wyraźnie zapowiedzieć porządek dwóch sposobów udzielania Komunii Świętej.

2.  Dyspensa

Do niedzieli 31 maja br. obowiązuje ogólna dyspensa od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej udzielona wiernym Archidiecezji Poznańskiej oraz pozostałym wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Poznańskiej.

Od niedzieli 7 czerwca obowiązywać będzie już tylko dyspensa dla:

a. osób w podeszłym wieku i kobiet w stanie błogosławionym,
b. osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
c. osób, które czują wielką obawę przed zarażeniem.

Zachęcam usilnie wiernych do udziału w Mszach Świętych oraz do korzystania z sakramentu pokuty.

3.  Czas Komunii wielkanocnej

Przedłużam czas Komunii wielkanocnej w Archidiecezji Poznańskiej do Święta Podwyższenia Krzyża Świętego, tj. do dnia 14 września 2020 roku. Przyjęcie Komunii św. wielkanocnej w naznaczonym terminie należy do podstawowych obowiązków katolika. Zachęcam gorąco Archidiecezjan, którzy jeszcze tego nie uczynili, aby z żywą wiarą i żarliwą skruchą przystąpili do sakramentu pokuty i duchowo odnowieni przyjęli Chrystusa w Komunii św. Kapłanów proszę o stworzenie szerokich możliwości przystąpienia do spowiedzi.

4.  Pierwsza Komunia Święta

Nadal obowiązują dotychczas wydane zasady dotyczące organizacji uroczystości Pierwszej Komunii Świętej.

5.  Duszpasterstwo chorych i posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej

Jeśli chorzy wyrażają taką wolę, możliwe jest odwiedzanie ich z sakramentami świętymi.

Z dniem 31 maja br. zostaje przywrócona posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Wznowiony zostaje tegoroczny kurs dla kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy – według kalendarza przygotowanego przez Duszpasterza Szafarzy.

6.  Modlitwa różańcowa

Zapraszam wszystkich – kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich – do wytrwałej modlitwy we wspólnotach domowych, w szczególności do modlitwy różańcowej o godz. 20.30 w jedności z Ojcem Świętym Franciszkiem. Modlitwa ta trwać będzie do Uroczystości Bożego Ciała, czyli do dnia 11 czerwca.

Proszę, aby uwzględnić w niej również intencję o dar nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych z Archidiecezji Poznańskiej, a ostatnie dziewięć dni ofiarować też jako dziękczynienie za wszelkie łaski, jakich dobry Bóg udzielił nam wszystkim w minionych tygodniach.

7.  Sakrament bierzmowania

W parafiach, w których bierzmowanie przewidziane było w terminach wiosennych, uroczystość udzielenia tego sakramentu można zorganizować latem lub jesienią. Księża biskupi będą gotowi do posługi po uroczystości Bożego Ciała. Termin – w zależności od woli rodziców i stanu przygotowania młodzieży – należy ustalić z księdzem biskupem, który miał w bieżącym roku udzielić w danej parafii bierzmowania. Zachęca się do wspólnych bierzmowań międzyparafialnych lub dekanalnych.

W parafiach, w których bierzmowanie przewidziane było w terminach jesiennych, sakrament ten udzielony zostanie według dotychczasowych ustaleń.

Bierzmowanie dla dorosłych odbędzie się w katedrze poznańskiej w niedzielę 30 sierpnia o godz. 14.00.

8. Wizytacje kanoniczne

Wizytacje kanoniczne przewidziane w terminach wiosennych zostają przeniesione na jesień, a wizytacje jesienne odbędą się w roku 2021, chyba że wizytator co innego ustali z zainteresowanymi księżmi proboszczami.

9.  Spotkania duszpasterskie

Można powrócić do spotkań grup duszpasterskich oraz grupowego przygotowania do przyjęcia sakramentów. We wszelkich spotkaniach nieliturgicznych należy przestrzegać limitu 150 osób.

Katecheza przedmałżeńska oraz spotkania w poradniach dla narzeczonych wracają do normalnego trybu funkcjonowania od dnia 1 czerwca, według ustalonego wcześniej harmonogramu. Ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa zaleca się, aby katechezy odbywały się w kościołach. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Duszpasterstwa Rodzin.

10. Nawiedzenie Obrazu MB Częstochowskiej

Wznowienie Nawiedzenia nastąpi wówczas, gdy będą możliwe duże zgromadzenia publiczne. Kontynuację Nawiedzenia rozpoczniemy w dekanacie przemęckim, zachowując dotychczasową kolejność parafii.

11.  Boże Ciało i pielgrzymki

Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący stan prawny, nie organizuje się procesji Bożego Ciała ulicami parafii. W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa możliwa jest procesja eucharystyczna po Mszy św. wokół kościoła. Z uwagi na zachowanie limitu 150 uczestników zgromadzeń poza świątynią zaleca się, by odbyło się kilka procesji.

W najbliższym czasie zostanie również opublikowany komunikat dotyczący szczegółów organizacji pielgrzymek.

12.  Świadectwa czasu epidemii

Należy zadbać o udokumentowanie doświadczenia wiary i życia Kościoła w czasie pandemii, zachęcając wiernych do spisania lub nagrania świadectw z przeżywania minionego czasu. Kapłani proszeni są o przesyłanie do Kurii swoich świadectw z życia wspólnot parafialnych.

13.  Odnowienie przyrzeczeń kapłańskich

Uroczysta Msza Święta koncelebrowana z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich odbędzie się w katedrze poznańskiej w sobotę 20 czerwca br. o godz. 11.00. Już teraz serdecznie zapraszam wszystkich kapłanów i proszę o uwzględnienie tej daty w planowaniu zajęć.

† Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

ks. prałat Ireneusz Dosz
Kanclerz Kurii

Poznań, dnia 28 maja 2020 roku
N. 2401/2020


mb

Kliknij TUTAJ: Parafia na Facebooku