Bierzmowanie

duch sw.Przez sakrament bierzmowania wierni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i zobowiązani są, jako świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary zarówno słowem, jak i uczynkiem oraz do bronienia jej. Nawet jeśli ktoś przyjął sakrament bierzmowania niegodnie, czyli w stanie grzechu śmiertelnego, nie udziela się mu go po raz drugi, gdyż — podobnie jak chrzest i kapłaństwo — wyciska on na duszy niezatarte znamię, nazywane charakterem sakramentalnym. Jest więc ważnie przyjętym sakramentem. Przez ten charakter człowiek w szczególny sposób uczestniczy w kapłańskiej, prorockiej i pasterskiej posłudze Chrystusa, jednoczy się ze wspólnotą Kościoła, a równocześnie zobowiązany jest do oddawania Bogu czci. Sakrament bierzmowania zobowiązuje wiernych do aktywnego budowania Kościoła przez głoszenie Ewangelii oraz pracę apostolską, przez udział w sakramentach, a szczególnie w Eucharystii. Sakrament bierzmowania, przyjęty w stanie grzechu śmiertelnego, jest ważny, jednak nie powoduje wzrostu łaski uświęcającej, czyli życia Bożego. Okres przygotowania do Bierzmowania trwa trzy lata.
Okres przygotowania do Bierzmowania trwa 3 lata – Gimnazjum. Spotkania 1 raz w miesiącu, zapisy pod koniec września.

Informacje dla kandydatów:

Przygotowanie do Bierzmowania przewidziane jest tylko dla młodzieży prowadzącej życie chrześcijańskie i sakramentalne. Jest to, bowiem sakrament, w którym Chrystus powołuje wierzących do współpracy i powierza im odpowiedzialność za sprawy Boże. Młodych ludzi, którzy poprzez przyjęcie sakramentu Bierzmowania świadomie wybierają chrześcijaństwo, Duch Święty umacnia do realizacji podjętych decyzji. Jeśli takiej decyzji brak, nie wolno sakramentu tego przyjmować, byłoby to, bowiem czczą formalnością i nadużyciem, a nawet świętokradztwem.

ZASADY KANDYDATA DO BIERZMOWANIA:
1. Coniedzielna Msza Święta
2. Comiesięczna Spowiedź Święta I Piątek miesiąca – obrazek
3. Pozytywna opinia katechety ze szkoły dotycząca nauki i zachowania.
4. Uczestnictwo w życiu liturgicznym:
– Nabożeństwo Różańcowe (1 raz-obrazek po Różańcu) Roraty (2 razy – obrazek po Mszy);
– Droga Krzyżowa (2 razy); jeden raz Gorzkie Żale;
dodatkowo: spotkania Duszpasterstwa Młodzieży. Jeśli ktoś uczestniczy w życiu Oazy lub ministranta jest zwolniony ze spotkań.
5. Pozytywna opinia Księdza odpowiedzialnego za przygotowanie do sakramentu w parafii.
6. Jeden raz w miesiącu spotkanie w grupach;

Spotkania odbywają się:

od października 2016 (zmiana terminu będzie podawana bieżąco na ogłoszeniach parafialnych):

 • klasy I – II środa miesiąca. Podział na grupy: Grupa I – Kamionki godz. 17.30, Grupa II – Szczytniki, Koninko godz. 19.00.
 • klasy II – III środa miesiąca. Podział na grupy: Grupa I – Kamionki godz. 17.30, Grupa II – Szczytniki, Koninko godz. 19.00.W maju: czwartek 18 maja

Zakończanie Roku formacyjnego klas I i II w sobotę 3 czerwca na Mszy i czuwaniu o 18.30. Młodzież otrzyma świadectwa zakończenia roku przygotowania do Sakramentu.

 • klasy III – IV środa miesiąca 19.00.

  Informacje dla klas III:
  Na spotkanie marcowe (22 marca 2017) należy przynieść

 • Akt chrztu z parafii chrztu św.,
 • Imię patrona, jego życiorys oraz uzasadnieniem dlaczego ten patron oraz uzasadnienie dlaczego chcę przyjąć Bierzmowanie  – na jednej stornie A4 komputerowo czcionka 12
 • Zbiórka na organizację uroczystości – kwiaty i dar ołtarza (ornat dla parafii) 40 zł
 • Triduum Paschalna – Wielki czwartek, Wielki piątek i Wigilia Paschalna zwalania z rozmowy podsumowującej przygotowania
 • Próby: 24 maja godz. 19.30. Spowiedź 26 maja 19.30 – po Spowiedzi próba. 
 • Bierzmowanie odbędzie się w poniedziałek 29 maja 2017 roku o godz. 18.00