Zaproszenie na pielgrzymowanie do kościołów stacyjnych miasta Poznania

ZAPROSZENIE

na pielgrzymowanie do kościołów stacyjnych miasta Poznania

Od Środy Popielcowej rozpoczniemy przeżywanie czasu Wielkiego Postu. Owocne przeżycie tego świętego czasu będzie dobrym przygotowaniem do świętowania wraz z całym Kościołem Zmartwychwstania Chrystusa, największej tajemnicy naszej wiary.

W wielkopostnej pobożności uczestniczymy w nabożeństwach pasyjnych, które na stałe wpisały się w życie religijne i liturgiczne naszych wspólnot parafialnych. Niedzielne nabożeństwa Gorzkich Żali, piątkowe nabożeństwa Drogi Krzyżowej, podejmowanie wielkopostnych postanowień, postów i czynienie uczynków miłosierdzia to tylko niektóre z nich.

Chciałbym zaprosić mieszkańców miasta Poznania i najbliższych okolic do włączenia się w wielkopostne wydarzenie „Kościołów stacyjnych miasta Poznania”. Jest ono kolejną propozycją obok wymienionych już tradycyjnych nabożeństw świętego czasu Wielkiego Postu.  Każdego dnia, począwszy od Środy Popielcowej – z wyłączeniem niedziel i Wielkiego Tygodnia – będziemy gromadzić się w innej świątyni naszego miasta, aby trwać na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, poprzez sakrament  pokuty powracać do jedności z Bogiem, rozważać mękę i śmierć Pana Jezusa w nabożeństwie Drogi Krzyżowej oraz karmić się słowem Bożym i Ciałem Pańskim w czasie Eucharystii. Dokładny spis 35 kościołów stacyjnych, szczegółowy program oraz intencje modlitewne towarzyszące poszczególnym stacjom odnajdziemy w „Przewodniku Katolickim” oraz na stronie internetowej Archidiecezji Poznańskiej. Wydarzeniu towarzyszyć będzie hasło: „W mocy Ducha Chrystusa Ukrzyżowanego”, które nawiązuje do hasła trwającego roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce.

Wyrażam nadzieję, że przeżywanie już po raz trzeci w naszym mieście modlitwy stacyjnej przyniesie wszystkim pielgrzymom prawdziwą przemianę serc oraz umocni wiarę i uzdolni do dawania prawdziwego świadectwa zaangażowania w życie Kościoła lokalnego i własnej wspólnoty parafialnej.

Na pielgrzymowanie do kościołów stacyjnych miasta Poznania

z serca błogosławię

 

† Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański