Małżeństwo

Bride and groom during wedding ceremonyŚlubując sobie wierność i miłość, mężczyzna i kobieta zawierają związek małżeński, a Chrystus umacnia ich miłość swoją miłością, jaką okazuje Kościołowi. W tym sakramencie Chrystus zbliża się do nowożeńców i mocą swego Ducha tak ich udoskonala, aby ich ludzka miłość ciągle się rozwijała, pokonując wszystkie próby życia. Odtąd całe życie małżonków ma być przeniknięte miłością Chrystusową, którą mają sobie wzajemnie okazywać. Przez sakrament małżeństwa Chrystus w nowy i trwały sposób staje się obecny w życiu nowożeńców, staje się ich wiernym towarzyszem życia, gotowym w każdej chwili podać swoją dłoń i ubogacić ich stygnącą miłość swoją niezmienną miłością. W sakramencie małżeństwa Chrystus daje różne łaski konieczne do wypełnienia obowiązków nowego stanu, czyli kształtowania życia małżeńskiego i rodzinnego, tworzenia odpowiedniego klimatu, koniecznego do właściwego wychowania dzieci itp.

Czynności i dokumenty niezbędne do zawarcia ślubu konkordatowego:

I. Narzeczeni, którzy zamierzają zawrzeć związek małżeński, zgłaszają się w kancelarii parafialnej (zwykle w parafii narzeczonej lub ewentualnie narzeczonego) co najmniej sześć miesięcy przed ślubem, by ustalić datę ślubu. Otrzymują wtedy formularze do przewidzianych nauk przedślubnych i spotkań w poradnictwie rodzinnym.

Katechezy przedmałżeńskie i poradnia dla narzeczonych: https://narzeczeni.archpoznan.pl/

II. W trzecim lub drugim miesiącu przed ślubem sporządza się Protokół Kanoniczny, oraz dokument dotyczący zapowiedzi przedślubnych. Narzeczeni dostarczają następujące dokumenty:

1. Metryka chrztu z datą nie przekraczającą 6 miesięcy od dnia jej wydania.

2. Zaświadczenie o bierzmowaniu (jeśli bierzmowanie nie jest odnotowane w metryce chrztu).

3. Ostatnie świadectwo z religii lub świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej ze szkoły średniej.

4. Dowód osobisty.

5. Zaświadczenie (w trzech egzemplarzach) z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego (uwaga: zaświadczenie to traci ważność po upływie trzech miesięcy od dnia wydania, więc trzeba je wyciągnąć nie wcześniej niż trzy miesiące od daty ślubu). Aby uzyskać takie zaświadczenie, trzeba w USC (narzeczonego lub narzeczonej) przedstawić następujące dokumenty:

a) Dowód osobisty jako dokument stwierdzający tożsamość.
b) Skrócony odpis aktu urodzenia.