Eucharystia

 

eucha„Kościół żyje dzięki Eucharystii [Ecclesia de Eucharistia vivit](EE 1) – to pierwsze słowa dokumentu Jana Pawła II. Są one stwierdzeniem pewnego faktu i zarazem zachętą skierowaną do każdego ochrzczonego człowieka, który jako członek Kościoła żyje i ma żyć dzięki Eucharystii. W niej spotykamy Tego, który jest Życiem, tzn. Jezusa Chrystusa. Najświętszy Sakrament wypełnia obietnicę daną przez Boskiego Zbawiciela: «A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt 28, 20). Komunia św. umożliwia nam realne choć ukryte zjednoczenie się z Tym, którego – jak ufamy – spotkamy kiedyś w wieczności „twarzą w twarz”.
Msze św. w niedziele o godz. 8.00 (z wyjątkiem I dnia świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy), 10.00, 11.30 (z udziałem dzieci) i 19.00. W dni powszednie o 18.30 (Roraty o 18.00). Można zamawiać intencje mszalne.

Informacje dla rodziców dzieci I-Komunijnych

  1. Apel do rodziców dzieci komunijnych a – podstawą przygotowań jest niedzielna Msza św. Pozostałe spotkania są dodatkiem. W niedziele nie ma sprawdzania obecności, podpisów itp. – liczę na dojrzałość oraz uczciwość wszystkich.
  2. Pierwsze spotkanie rodziców 12 października 2022 godz. 19.30 w kaplicy.
  3. Akty Chrztu św. proszę dostarczyć do końca września.
  4. Link do producentów alb: https://vestimentum.pl/spotkanie w listopadzie: wtorek 15.11.2022 godzina 20.00-20.30.
  5. Komunie święte w maju: 13.05. godz. 11.30 i 13.30. , 14.05. godz. 13, 20.05. godz. 11.30 i 13.30., 21.05. godz. 13.

Niedzielna Eucharystia – to jest fundament życia chrześcijańskiego. Bez niedzieli nie ma chrześcijan. Rodzice i dzieci mogą uczestniczyć we Mszy św. na wybraną przez siebie godzinę.

LINK: Zapisy dzieci na termin I Komunii Świętej.

Odnowienie przyrzeczeń Chrzcielnych wg następującego harmonogramu:

Niedziela 12 marca Msza św. godz. 11.30 – klasa 3 A i B; 12.45 – klasa 3 C i D

Niedziela 19 marca Msza św. godz. 11.30 – klasa 3 E; 12.45 – klasy spoza szkoły w Kamionkach

Przynosimy świece (od Chrztu lub kto nie ma nową)

Spotkania rodziców dzieci I komunijnych
w małych grupach 2023

Spotkania dla rodziców dzieci I komunijnych wg załączonego harmonogramu. Spotkania odbywają się w salce w środy i czwartki:

grupa I godz. 19.15; grupa II 20.15; całość klasy 19.15; klasa 3 E godz. 19.30.

15.02.2023: KLASA III C – Całość klasy

16.02.2023: KLASA III D – Grupa I nazwiska A-M; Grupa II nazwiska N-Z

23.02.2023: KLASA III B – Całość klasy

01.03.2023.2023: SPOZA SZKOŁY W KAMIONKACH – Grupa I nazwiska A-J; Grupa II nazwiska K-Z

02.03.2023: KLASA III A – Grupa I nazwiska A-P; Grupa II nazwiska R-Z

08.03.2023: KLASA 3 E – Całość klasy

09.03.2023: KLASA III D – jw.

15.03.2023: KLASA III C – jw.

16.03.2023: KLASA III B – jw.

22.03.2023: KLASA III SPOZA SZKOŁY W KAMIONKACH – jw.

23.03.2023: KLASA III A – jw.

29.03.2023: KLASA III E – jw.

UWAGA SPOTKANIE W KAPLICY WSZYSTKICH RODZICÓW 12.04.2023 O GODZ. 19.30. Przypominam także że spotkania są obowiązkowe – wszyscy rodzice, kapłan i katecheci przygotowują dzieci do I Komunii św. W przygotowanie wpisują się właśnie te spotkania.

Proszę uczestniczyć w Mszy św. osobiście. Msze z naszej kaplicy są codziennie relacjonowane na kana Youtube – link na stornie internetowej i na Face- parafii (tylko w razie pandemii i jak jest dyspensa)
Kaplica ONLINE

ZDJĘCIA I KOMUNII ŚWIĘTEJ ROK 2022:

 

Repertuar

Wejście: Oto są Baranki młode

Dary: Ofiaruję Tobie

Komunia: Chlebie najcichszy, Podnieś mnie Jezu

Uwielbienie: Kiedyś wino i chleb

Wyjście: Zmartwychwstał Pan i żyje dziś


 • Niezbędnik dla rodziców
  Mamo i Tato! Jesteście najważniejszymi autorytetami dla swoich dzieci. Także w sprawach wiary! Dlatego dla dobra Waszych dzieci:
  rozmawiajcie z dzieckiem o znaczeniu pierwszej spowiedzi i Komunii. Zapytajcie o to, czego dowiedziało się na religii w szkole lub w kościele. Spróbujcie pogłębić temat, potwierdzić go swoim autorytetem
  regularnie uczestniczcie całą rodziną w niedzielnej Eucharystii. Jest to najlepsza forma domowej katechezy
  nie zapomnijcie o wspólnej modlitwie. W dniach poprzedzających Pierwszą Komunię; proście razem z dziećmi o jej godne przeżycie. Ofiarujcie w tej intencji, choć najprostszy pacierz
  pomóżcie dzieciom przy pierwszej spowiedzi. Wasza obecność, modlitwa, przykład pomogą pokonać opory czy lęki
  Zacznijcie i zakończcie dzień Pierwszej Komunii wspólna modlitwą
  Zadbajcie o to, by dziecko komunijne czuło się bohaterem tego dnia
  Zachęćcie dziecko do podzielenia się z innymi tym, co dostało ( np. słodyczami)
  W rozmowach podkreślajcie, że Pierwsza Komunia niczego nie kończy, ale zaczyna nowy etap przyjaźni z Jezusem. A o takim wielkim Przyjacielu trzeba pamiętać nie tylko od święta, ale, na co dzień. Zwyczaj pierwszych piątków miesiąca pomaga dzieciom nauczyć się regularnego praktykowania.

 

Informacje dotyczące posługi Szafarzy Nadzwyczajnych: 7246__hostia-jpeg

Szafarz – posługa dla każdego?

Nadzwyczajni szafarze Komunii św. zostali powołani w Archidiecezji Poznańskiej dekretem arcybiskupa metropolity poznańskiego 1 kwietnia 1999 roku. Posługę i formację nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. reguluje specjalna instrukcja opublikowana razem z dekretem i rytuałem w broszurze pt. Nadzwyczajny szafarz Komunii św. i jego sakramentalna posługa chorym w Archidiecezji Poznańskiej (Poznań 1999). Obecnie obowiązuje instrukcja wydana przez arcybiskupa poznańskiego przy okazji 69. Synodu Archidiecezji Poznańskiej w 2008 roku. Od 1999 roku studium przygotowawcze dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., zakończone uroczystą promocją przez pasterza Kościoła Poznańskiego, odbyło się siedem razy. W czerwcu 2009 roku w archidiecezji posługiwało 775 nadzwyczajnych szafarzy (nie licząc kleryków ASD). W pierwszą niedzielę Adwentu 2002 roku, arcybiskup metropolita poznański ustanowił archidiecezjalnego duszpasterza nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., którego zadaniem jest opieka duszpasterska nad wszystkimi nadzwyczajnymi szafarzami Komunii św. w diecezji.

Jak nakryć stół?

Stół nakrywamy białym obrusem. Stawiamy na nim krucyfiks i dwa lichtarze z zapalonymi świecami (podobnie jak na przyjęcie corocznej wizyty duszpasterskiej tzw. kolędy). Dodatkowo należy przygotować szklankę z niewielką ilością czystej wody i łyżeczką stołową. Jest to potrzebne do obmycia naczynia liturgicznego lub podania choremu jeśli tego wymaga jego stan zdrowia.

Szafarz przyniesie ze sobą mały obrus zwany korporałem, na nim położy pyksis – niewielkie naczynie liturgiczne zawierające Komunię św., oraz puryfikaterz tj. biały ręczniczek do wytarcia naczynia liturgicznego.

Więcej informacji na stronie: http://www.szafarze.archpoznan.pl/