Poświęcenie kaplicy przez ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego

W niedzielę 28 września 2014 roku o godz. 12.00 ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki Metropolita Poznański poświęcił naszą kaplicę.