O Parafii

Dnia 1 września 2012 otrzymałem dekret ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego mianującego mnie wikariuszem parafii pw. Św. Jakuba w Poznaniu – Głuszynie z zadaniem tworzenia parafii i budowy kościoła w Kamionkach.  Jest to dla mnie wielkie zaskoczenie i jeszcze większe zadnie, które jak ufam z Bożą pomocą uda mi się wykonać.

img001-724x1024

Myślę, że na początku warto się przedstawić i powiedzieć kilka słów o sobie. Urodziłem się w Poznaniu w 1981 roku, wychowałem w Buku. Ukończyłem Liceum ekonomiczne na ul. Śniadeckich w Poznaniu, po zdaniu matury wstąpiłem do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Po 6 latach 24 maja 2006 przyjąłem święcenia kapłańskie. Lista moich parafii nie jest zbyt długa – praktyka diakońska na Starołęce (parafia św. Antoniego – 2006), Kościan parafia św. Brata Alberta – 2006 – 2007, Czerwonak parafia Niepokalanego Serca NMP 2007-2012, Poznań parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego na os. Wichrowe Wzgórze 2012. Od 6 lat jestem też katechetą w Zespole Szkół Samochodowych w Poznaniu na ul. Zamenhofa.

Poza modlitwą i pracą – co jest podstawą życia chrześcijanina, bardzo lubię dobrą muzykę, dobrą książkę i dobry film. Interesuje mnie szerokorozumiane pielgrzymowanie: liczne miejsca święte w Polsce, ale też poza granicami kraju a nawet kontynentu. Ważną rzeczą jest znać historię i kulturę własnego narodu, ale podróżowanie i poznawanie innych religii otwiera horyzonty i myśli człowieka. Poza tym stosunkowo niedawno odkryłem w sobie sportowe zacięcie do biegania – polecam wszystkim (bieganie przy -20 jest super). Mam nadzieję że na terenie Kamionek i okolic uda mi się odnaleźć kilka dobrych tras.

To tyle o mnie. Teraz kilka refleksji nad tematem „KOŚCIÓŁ”. Nie chodzi mi tylko o budynek, ale też o wspólnotę, którą my wszyscy ochrzczeni tworzymy. Ten temat podjął ukochany przez nas Jan Paweł II, który w Zakopanem mówił, że „Kościół to nie tylko budynek sakralny. Pan Jezus mówi, że Kościół jest zbudowany na skale, a skałą jest wiara Piotra. Kościół jest wspólnotą ludzi wierzących, którzy wyznają Boga żywego i wyznają — tak jak Piotr — że Chrystus jest Synem Bożym, Odkupicielem świata. Wy, drodzy bracia i siostry, jesteście cząstką tej wielkiej wspólnoty Kościoła zbudowanego na Piotrze.”

Wszyscy tworzymy wspólnotę Dzieci Bożych, i chcemy już niedługo stworzyć taką wspólnotę w Kamionkach. Wierzę, że nam się uda. Jeśli tylko będziemy budowali wspólnotę i budynek na trwałym fundamencie, którym jest Chrystus. Benedykt XVI na spotkaniu z młodzieżą w Krakowie bardzo obrazowo powiedział co to znaczy BUDOWAĆ:

„Drodzy Przyjaciele, nasuwa się pytanie: „Jak budować ten dom?”

Budować na Chrystusie i z Chrystusem znaczy budować na fundamencie, któremu na imię miłość ukrzyżowana.

To budować z Kimś, kto znając nas lepiej niż my sami siebie, mówi do nas: „Drogi jesteś drogi w moich oczach, nabrałeś wartości i ja cię miłuję” (Iz 43,4).

To budować z Kimś, kto zawsze jest wierny, nawet jeśli my odmawiamy wierności, bo nie może zaprzeć się samego siebie (por. 2 Tm 2, 13).

To budować z Kimś, kto stale pochyla się nad zranionym ludzkim sercem i mówi: „Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz” (J 8, 11).

To budować z Kimś, kto z wysokości krzyża wyciąga ramiona i powtarza przez całą wieczność: „Życie moje oddaję za ciebie, bo cię kocham, człowieku”.

Drodzy Przyjaciele, co to znaczy budować na skale? Budować na skale, to znaczy mieć świadomość, że mogą pojawić się przeciwności. Chrystus mówi: „Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom…” (Mt 7, 25)

Drodzy Przyjaciele, i jeszcze jeden raz: Co to znaczy budować na skale? Budować na skale to także budować na Piotrze i z Piotrem. Przecież to do niego Pan powiedział: „Ty jesteś Piotr, skała i na tej skale zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą” (Mt 16, 16). Jeśli Chrystus, Skała, kamień żywy i drogocenny nazywa swojego Apostoła skałą, to znaczy, że chce, żeby Piotr, a razem z nim Kościół cały, był widzialnym znakiem jedynego Zbawcy i Pana. Tu w Krakowie, umiłowanym mieście mojego Poprzednika Jana Pawła II, słowa o budowaniu na Piotrze i z Piotrem oczywiście nikogo nie dziwią. Dlatego mówię wam: nie lękajcie się budować waszego życia w Kościele i z Kościołem! Bądźcie dumni z miłości do Piotra i do Kościoła, który został mu powierzony! Nie dajcie się zwieść tym, którzy chcą przeciwstawić Chrystusa Kościołowi!”

Cytat dość długi, ale nie dało się go skrócić. Bo opisuje samo sedno budowania – życia, wspólnoty Kościoła. Przed nami wielkie, wspaniałe zadanie – tworzenie parafii, budowa kościoła. Chciałbym drogą tego portalu, ale także wkrótce drogą nowej internetowej strony tworzenia parafii w Kamionkach przedstawiać wszystkie szczegóły naszego zadnia. Jestem otwarty na każdą pomoc, dobre słowo, uwagi, komentarze, dialog, pomysły…

Bardzo się cieszę, że nasze dzieło rozpoczynamy w Roku Wiary, który zainaugurujemy w Kościele na całym świecie 11 października 2012. Ojciec Święty Benedykt XVI napisał w nim: «Podwoje wiary» (por. Dz 14, 27) są dla nas zawsze otwarte. Wiodą one do życia w komunii z Bogiem i pozwalają wejść do Jego Kościoła. Próg ten można przekroczyć, kiedy głoszone jest Słowo Boże, a serce poddaje się kształtowaniu przez łaskę, która przemienia. Przekroczenie tych podwoi oznacza wyruszenie w drogę, która trwa całe życie.” Gdzie szukać wiary, jeśli nie we wspólnocie ludzi ochrzczonych, którą jest parafia, wspólnocie która posiada swój dom – kościół, gdzie się spotyka, wielbi Boga.

Czasami powstaje pytanie: po co to wszystko? Przecież jest tyle parafii, kościołów… pewnie jest dużo parafii, kościołów – ale parafia i kościół w Kamionkach będzie tylko jedna, będzie nasza.

Szczęść Boże!

Ks. Jakub Lechniak, proboszcz

Teren parafii:

Parafia4