I Odpust parafialny

I Odpust parafialny odbył się w niedzielę 15 września 2013 roku. Sumę odpustową odprawił i homilię wygłosił ks. prałat Jan Majchrzak, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Lesznie.
To było (i zawsze będzie) święto całej parafii. Serdecznie dziękuję wszystkim parafianom za pomoc w przygotowaniu i organizacji Mszy św. i poczęstunku. Bóg zapłać!