Wielki Tydzień w naszej parafii 2014

Wielki Tydzień w parafii
pw. bł. Matki Teresy z Kalkuty
w Kamionkach

 

Drogim parafianom i gościom składamy najlepsze życzenia: wiary i miłości płynącej od Chrystusa, który prawdziwie zmartwychwstał i pragnie zwyciężać w naszym codziennym życiu. Przekażcie proszę te życzenia wszystkim chorym i osobom starszym.

 • Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do przeżycia Triduum Paschalnego: Bogu, za to, że dał nam przezywać I Triduum Paschalne w naszej nowej parafii. Dziękuję ks. Biskupowi Zdzisławowi Fortuniakowi za przewodniczenie Wigilii Paschalnej i wspólną modlitwę. Dziękuję służbie liturgicznej, scholii za piękny śpiew,  dziękuję za przygotowanie naszego terenu przy kaplicy, dzięki czemu mogło odbyć się w tak pięknej atmosferze Triduum Paschalne: rodzinom z Kamionek za kwiaty i donice, firmie oświetleniowej z Kamionek, parafianom, którzy od kilku tygodni pomagają mi w przygotowaniu tych świąt. Dziękuję za udział w Drodze krzyżowej ulicami parafii, za obecność i modlitwę podczas Triduum, osobom zaangażowanym w liturgię. Dziękuję za wszystkie ofiary, które przeznaczamy w tym czasie na spłatę drzwi i okien, które już się pojawiły w ostatnich dniach.
 • Msze św. w niedzielę i poniedziałek o godz. 11.00.
 • Droga krzyżowa ulicami parafii – piątek 11 kwietnia o godz. 18.30. Początek i zakończenie Drogi Krzyżowej przy naszej kaplicy (Kamionki, ul. Mostowa). Przejdziemy ulicami: Mostową, Dolną, Murarską, Poznańską, Piotrowską, Mostową.droga_k - Kopia
 • Niedziela palmowa – procesja i Msza święta z poświeceniem plam o godz. 11.00. Przed Mszą św. młodzież z Oazy rozprowadza palemki.
 • Misterium Męki Pańskiej w Remizie w Kamionkach 16.04.2014 o godz. 18.00
 • Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 19.00
 • Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej o godz. 19.00
 • Wielka sobota – święcenie potraw przy kaplicy o godz. 11.00, 11.30, 12.00, 15.00, 15.30, 16.00
 • Wigilia Paschalna pod przewodnictwem ks. biskupa Zdzisława Fortuniaka o godz. 20.00
 • Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego Msza św. o godz. 11.00
 • Poniedziałek Wielkanocny Msza św. o godz. 11.00

Zapraszam do korzystania z rekolekcji i rożnych ciekawych publikacji które będą się pojawiać na stronie wiara.pl – kliknij na baner poniżej.

533971_576x140_Wielki_Post_4

Słowo Arcybiskupa Poznańskiego na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 2014

 Bracia i Siostry, umiłowani w Chrystusie, dla nas Zmartwychwstałym!

Dzięki postawie misyjnej świętych kobiet, które jako pierwsze spotkały Zmartwychwstałego Pana, prawda o zmartwychwstaniu dotarła do apostołów. Nie były one wybrane przez Jezusa na filary Kościoła tak jak apostołowie, a mimo to stały się „apostołkami apostołów”.

Papież Franciszek wzywa nas wszystkich do podobnego zaangażowania misyjnego. Każdy z nas może przekazywać Ewangelię „od osoby do osoby”. Nieść Ewangelię osobom – tak najbliższym, jak i nieznanym – z którymi każdy z nas się spotyka. Może się to wyrażać przez osobiste świadectwo, rozmowę, gest, w formie, jaką Duch Święty podsuwa nam w konkretnych okolicznościach.

Życzę każdemu i każdej z Was głębokiej radości, jaka płynie z Waszego misyjnego zaangażowania. Mówcie innym o Zmartwychwstałym Panu, a przekonacie się, że głoszenie Chrystusa napełni Was entuzjazmem.

W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać z całym Kościołem radość kanonizacji dwóch papieży bł. Jana XXIII i bł. Jana Pawła II. Niech ci dwaj wielcy Pasterze – bez reszty oddani Chrystusowi i Kościołowi – wstawiają się za nami w niebie, by nasze chrześcijaństwo było żywe i pulsujące Ewangelią.

Modlę się za Was i proszę o Waszą modlitwę, zwłaszcza wobec nowych zadań, jakie mam do spełnienia w Konferencji Episkopatu Polski.

Z serca Wam  błogosławię

+ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański