Triduum Paschalne w naszej parafii

jerusalem-small

  • Wielki czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 19.00, Adoracja do godz. 21.00. Pierwszy raz w naszej parafii odbędzie się na tej Eucharystii wczesna Komunia święta. 13 dzieci po raz pierwszy przyjmie Chrystusa w Eucharystii. Wszyscy uczestnicy liturgii otrzymują w ten dzień Komunie świętą pod dwiema postaciami: Ciało i Krew Pańską.
  • Wielki piątek Adoracja od 10.00. Liturgia Męki Pańskiej 19.00, Adoracja przy Grobie Pańskim do 22.00. Obowiązuje w tym dniu post ścisły.
  • Wielka sobota: Adoracja przy Grobie Pańskim od 10.00. Święcenie potraw: 11.00, 11.30, 12.00; 14.00, 14.30, 15.00. Wigilia Paschalna – godz. 20.00 – przynosimy świece.
  • Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – Msze jak w niedziele z wyjątkiem: nie ma o godz. 8.00. W poniedziałek II Dzień świąt – Msze jak w niedziele. (łącznie z Mszami o godz. 12.45)