Misterium Męki Pańskiej w Kamionkach

image_1Misterium Męki Pańskiej w Kamionkach – wzruszający przekaz prosto do serc

 

W sobotę 28 marca o godz. 17.00 w Remizie OSP Kamionki odbyło się Misterium Męki Pańskiej w premierowym wykonaniu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku.

 „Kołatanie – słyszę jak pojawia się w naszym ciele w  sercu i w głowie. Słyszę wołanie otwórz mi i wejdź” – to słowa rozpoczynające Misterium.

Współwykonawca, autor scenariusza i reżyser przedsięwzięcia – Piotr Rogaliński, od lat współpracujący z osobami niepełnosprawnymi, stworzył piękny i oryginalny spektakl dający możliwość wielopłaszczyznowej ekspresji oraz integracji aktorów z widzami.

Służyła temu świadoma rezygnacja z tradycyjnego podziału na scenę i widownię oraz zachęcanie widzów do swobodnego podążania za akcją, która przenosiła się od jednej „stacji” do następnej. Dzięki temu mogliśmy podziwiać bogatą w symbole, wyrazistą scenografię autorstwa również pana Piotra.

Wszyscy zgromadzeni na sali byli zachęcani przez aktorów i samego reżysera do aktywnego współudziału w Misterium (np. wbijanie gwoździ w drzewo krzyża, liczenie kości czy błogosławieństwo w końcowej scenie). Cytując słowa Ks. Proboszcza Parafii Matki Teresy z Kalkuty Jakuba Lechniaka, który również zaszczycił nas swoją obecnością – „Każdy z nas w naturalny sposób stał się uczestnikiem tego Misterium.”

Włączenie czynnika improwizacji oraz współimprowizacji pomogło w swobodnym wyrażaniu emocji, a nawiązanie do chóru antycznej Grecji (poprzez zbiorowe powtarzanie kluczowych fragmentów tekstu) pozwoliło na głębsze przeżywanie i refleksje.

Niewiele słów, wyrazista symbolika, wzruszenie aktorów i widzów stworzyły niepowtarzalny nastrój. A prosty wyraz głębokiej treści – jak zauważył Ks. Jakub – wskazuje na wspaniałość przedsięwzięcia. „Zawsze jestem zbudowany ogromną wrażliwością osób niepełnosprawnych na ból i cierpienie, – dodaje – dziękuję im za ten trud i poświęcenie”.

„Życie wieczne jest jak przestrzeń pomiędzy ostrzem noża a chlebem na który spływa kropla krwi z rozciętego palca. Nieuchronnie zbliża się. Bierzcie i jedzcie.

Zmartwychwstanie

Jest w każdym z nas, dzieje się

I wypełnią się dni

I zrobi się jasno

I zabraknie nam słów

I obrazów”

Dziękujemy twórcy, wszystkim uczestnikom misterium, aktorom i ich opiekunom, obsłudze technicznej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Kamionek za niezapomniane chwile wzruszeń, refleksji i szczerych emocji. Panie Piotrze – mocnym i pięknym dźwiękiem „zakołatał” nam pan w sercach!

Maria Muszyńska, Kamionki

W artykule wykorzystano fragmenty tekstów Piotra Rogalińskiego