Pierwszy Chrzest święty na terenie budowy

Wszystko co pierwsze – historyczne. Wielka radość – pierwszy Chrzest Święty Jana Jakuba.